Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra + A02s

Dvostruko više razloga za osmeh!
Kupi u periodu od 20.05. do 20.06. Samsung Galaxy S21, S21+ ili S21 Ultra i na poklon dobijaš telefon Samsung Galaxy A02S!

Svi korisnici koji u promotivnom periodu u Samsung Experience Store, ostalim Positive Line radnjama ili na sajtu www.positiveline.rs kupe Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, ili S21 Ultra 5G dobiće na poklon uređaj Samsung Galaxy A02s, u crnoj boji.

Uslove promocije možete pročitati ispod.

Promocija važi od 20.05. do 20.06. 2021. godine.

Samsung Experience Store
TC Ušće II sprat, Bul. Mihaila Pupina 4, lok.207
Beograd
011 / 31 20 693
062 / 803 58 80
Mail: [email protected]
Radno vreme: 10-22 h


TC Delta City
Jurija Gagarina 16, I, lok. 203
Beograd
011 / 220 38 84
062 / 803 58 40
Mail: [email protected]
Radno vreme: 10-22 h


TC Ušće - prizemlje
Bul. Mihaila Pupina 4, PR, lok.25
Beograd
011 / 312 01 37
062 / 803 58 20
Mail: [email protected]
Radno vreme: 10-22 h

 

***********************************************************************************************************************

PRAVILA PROMOCIJE

„Nacionalna promocija – Samsung Galaxy S21 5G serija“

Pre kupovine uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G, molimo vas da se upoznate sa pravilima promocije „Nacionalna promocija - Samsung Galaxy S21 5G serija“ (u daljem tekstu: „Pravila“).

 1. Organizator promocije

Samsung Electronics Austria GmbH, sa registrovanim sedištem u Beču na adresi Praterstrasse 31/14 Obergeschoss, Beč, Austria i matičnim brojem FN 217924b (u nastavku „Samsung“) organizuje promociju uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G.

 1. Promotivni period i pokloni

Promocija uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G dostupna je korisnicima na teritoriji Republike Srbije u periodu od 20.05. do 20.06.2021. godine, odnosno kraće ukoliko pre prethodno navedenog (planiranog) perioda promocije isteknu zalihe uređaja Samsung Galaxy A02s.

Pod pojmom korisnik smatraju se fizička i pravna lica sa prebivalištem, odnosno registrovanim sedištem na teritoriji Republike Srbije, koja kupuju uređaj za sopstvene potrebe a ne zarad dalje preprodaje.

Korisnici koji u promotivnom periodu kod Samsung prodajnih partnera navedenih u tački 6 ovih Pravila i uz ispunjenje ostalih uslova definisnih ovim Pravilima kupe Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, ili S21 Ultra 5G dobiće na poklon uređaj Samsung Galaxy A02s, u crnoj boji.

 1. Uslovi kupovine

Kupovinu uređaja Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G ili S21 Ultra 5G (u daljem tekstu pojedinačno „Uređaj“ i zajednički „Uređaji“) moguće je izvršiti kod Samsung prodajnih partnera navedenih u tački 6 ovih Pravila, pod sledećim kumulativno navedenim uslovima:

 1. Da korisnik u periodu promocije naruči uređaj;
 2. Da uređaj kupi kod ovlašćenog Samsung prodajnog partnera na teritoriji Republike Srbije; Spisak ovlašćenih partnera je definisan u tački 6 ovih Pravila;
 3. Da korisnik uspešno izvrši registraciju kupljenog uređaja upotrebom Samsung members aplikacije najkasnije do 30.06.2021. godine, shodno tački 4 ovih Pravila.
 4. Registracija uređaja

Preduslov za dobijanje poklona jeste registracija putem Samsung Members aplikacije koja je preinstalirana na kupljenom uređaju. Registraciju je moguće izvršiti putem kupljenog uređaja kroz Samsung Memebers aplikaciju u skladu sa Pravilima promocije najkasnije do 30.6.2021.

Postupak registracije podrazumeva upisivanje/unošenje podataka potrebnih zarad uspešne registracije. Podaci koji se prikupljaju kako bi korisnik ostvario pravo na poklone, te u cilju dostavljanja poklona nakon uspešne registracije, jesu:

 • ime i prezime korisnika uređaja, odnosno naziv kompanije,
 • e-mail adresa korisnika uređaja,
 • kućna adresa/adresa sedišta korisnika uređaja na teritoriji Republike Srbije (radi dostave poklona),
 • IMEI broj i serijski broj kupljenog uređaja,
 • prikaz/sken fiskalnog računa ili otpremnice za kupljeni uređaj.

Klikom na dugme za slanje podataka, korisnik dostavlja podatke kompaniji Samsung i njenim podizvođačima u cilju provere da li su ispunjeni uslovi, odnosno da li je korisnik ostvario pravo na poklone, te korisnik ujedno daje svoju izričitu saglasnost za korišćenje njegovih ličnih podataka u skladu sa odredbama ovih Pravila. Saglasnost korisnika neophodna je kako bi proces registracije bio uspešan.

NAPOMENA:

Uslov za ostvarenje prava na poklone je uspešna registracija putem aplikacije Samsung Members. Za uspešno izvršenje navedene registracije nužno je da podešavanje uređaja putem kojeg se vrši registracija bude isključivo na srpskom jeziku.

 1. Isporuka poklona

Dostava poklona korisnicima, pod uslovom da su izvršili uspešnu registraciju unutar Samsung Members aplikacije u skladu sa ovim Pravilima, biće izvršena u periodu od 15.06. do 31.07.2021. godine na adresu navedenu prilikom registracije unutar Samsung Members aplikacije, na teritoriji Republike Srbije. Dostava poklona izvršiće se o trošku Organizatora.